Priemyselné lepidlá a tmely Loctite
0,00 
Celkom: 0,00 
Nakúpte ešte za 150,00 € a získajte dopravu zdarma
Pokračovať do košíka
Nákupný košík je prázdny.

Spracovanie osobných údajov

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR)

I. SPRÁVCA

1) Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť INTERCUT, spol. s r.o. so sídlom Zengrova 469/39, 703 00 Ostrava IČO: 00562491 sp.zn.: C 102 vedená na Krajskom súde v Ostrave ďalej len „Spoločnosť“).

2) Kontaktné údaje Spoločnosti:

3) Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

4) Spracovanie vašich osobných údajov vykonáva INTERCUT, spol. s r.o.. Spracovanie je vykonávané v jej prevádzkach, pobočkách a sídle jednotlivými poverenými zamestnancami Spoločnosti, príp. spracovateľom. K spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, príp. aj manuálnym spôsobom pri osobných údajoch v listinnej podobe za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Spoločnosť vynakladá všetko úsilie na to, aby bolo pri využívaní jej služieb vaše súkromie chránené. Spoločnosť podnikla technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Spoločnosť svoje bezpečnostné opatrenia neustále prispôsobuje v súlade s technologickým pokrokom a vývojom.

II. SPRACOVÁVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

1) Nemáte povinnosť osobné údaje Spoločnosti poskytnúť. Poskytnutie vašich osobných údajov je však požiadavkou na to, aby s vami Spoločnosť mohla uzavrieť zmluvu. Spoločnosť vaše osobné údaje vyžaduje práve iba pre potreby Spoločnosti (z dôvodu, na účel a po dobu, ako nižšie podrobne rozvedené). V žiadnom prípade nebudú vami poskytnuté osobné údaje predávané ďalším subjektom ani nebudú využívané iným komerčným spôsobom.

2) Spoločnosť spracováva najmä vaše nasledujúce osobné údaje:

3) Spracovávané osobné údaje získa Spoločnosť buď priamo od vás (tým, že ich poskytnete napr. v rámci registrácie do služby, alebo z individuálnej korešpondencie s vami), alebo z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií (napr. obchodný register, živnostenský register , verejný telefónny zoznam a pod.)

III. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH DÔVODOV

1) Osobné údaje je nutné spracovať za účelom vytvorenia ponuky, uzavretia zmluvy a jej splnenia, príp. vedenie stavu vášho zákazníckeho účtu a za účelom splnenia nadväzujúcich zmluvných či zákonných povinností ako je najmä archivácia daňových dokladov a vybavovanie prípadných reklamácií. Zákonným dôvodom spracovania je teda splnenie zmluvy (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písm. b), Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zrušenie smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR), splnenie právnej povinnosti (podľa ust. článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR) a oprávnený záujem (podľa ust. článku 6 ods. 1 písiem. f) GDPR).

2) Oprávneným záujmom Spoločnosti (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) je tiež priamy marketing, tj vaše osobné údaje Spoločnosť spracováva aj za účelom šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa vlastných obdobných služieb, dotazníka spokojnosti, zasielania prianí k narodeninám či PF, novinky z trhu ak vykonávaniu jednoduchých analytik (napr. meranie návštevnosti webových stránok a pod.). Ak sú vaše osobné údaje spracovávané z tohto dôvodu, máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu.

3) Ak ste Spoločnosti udelili váš súhlas (napr. v rámci súťaží, marketingových akcií, prihláške na odber obchodných oznámení, apod.), spracováva Spoločnosť vaše osobné údaje na základe tohto udelenia (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písm. a ) GDPR). V prípade udelenia súhlasu prebieha spracovanie za účelom ponúkania služieb, zasielania obchodných oznámení a informovania o akciách Spoločnosti a pod.

IV. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1) Vaše osobné údaje budú spracovávané iba po nevyhnutnú dobu, ktorá je daná plnením zmluvy a následným uchovaním daňových dokladov za objednanú a dodávanú službu. Z dôvodu oprávneného záujmu je možné vaše informácie spracovávať po dobu 3 rokov, najdlhšie však do doby než vznesiete proti takémuto spracovaniu námietku.

2) V prípade udelenia súhlasu budú vaše osobné údaje spracovávané po dobu 3 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré môže byť urobené písomne ​​na adrese Spoločnosti či e-mailom na adresu info@intercut.cz

V. ĎALŠÍ PRÍJEMCI OSOBNÝCH ÚDAJOV

1) Spracovanie vašich osobných údajov je vykonávané Spoločnosťou, teda správcom osobných údajov, osobné údaje však pre Spoločnosť môžu spracovávať aj ďalšie osoby, ktorými môžu byť:

2) Spoločnosť nemá v úmysle odovzdať vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. VAŠE PRÁVA

1) Máte právo:

Ďakujeme

Váš eshop

Vernostný program

Ste našim verným zákazníkom, alebo u nás nakupujete príležitostne?